Team Members

facilitátor, kouč

Filip Kubiš

Kto pozerá von, sníva, kto hľadí dovnútra, prebúdza sa.

facilitátor, kouč

Eva Balážová

Nezáleží na tom, kým ste boli, záleží na tom, kým ste sa stali.

facilitátor, kouč

Peter Žipaj

Vytvoriť človeku možnosť byť a dosiahnuť to, čo predtým nedokázal.


Search