Človekom Centrovaný Consulting
logo_clovekcc@4x

je domovom pre Človekom Centrovaný Consulting. Sme zoskupenie facilitátorov Inštitútu psychoterapie a socioterapie (IPS) a ponúkame služby firmám a neziskovým organizáciám v oblasti tímovej komunikácie, komunikácie s klientom a pri zmenách v organizácii. Consulting je napriek angličtine isto zrozumiteľný. Človekom centrovaný vychádza z princípov psychoterapeutického smeru PCA (Person Centred Approach).


Podľa nás je človek expertom na svoj vlastný život, sám vie najlepšie, čo je pre neho dobré, ale nie vždy je to dostupné jeho uvedomeniu. Keď ale napĺňa svoj osobný potenciál, rozvíja tak aj potrebu byť s druhými ľuďmi, rozvíja chuť spolupracovať a tvoriť. Práve toto je devíza, ktorú je možné využiť v organizáciách pri plnení náročných cieľov. Ako facilitátori vieme podporiť tento tvorivý proces a sprevádzať jednotlivca a skupinu pri rozvíjaní týchto schopností.

PanakLogo4x@4x


Facilitátor je odborník na vedenie diskusie. Na rozdiel od moderátora aktívne riadi diskusiu po stránke procesnej a zodpovedá za jej priebeh, ale nie za jej obsah. Facilitátor uľahčuje rozhovor medzi dvoma stranami a pomáha vytvárať bezpečné prostredie.Náš príbehMy, facilitátori clovek.cc sme strávili veľké časti našich pracovných životov v rôznych odvetviach. Popri našich pôvodných prácach sme sa venovali a venujeme vlastnému sebapoznaniu, sebarozvoju a trénovaniu facilitovania v programoch IPS. Tam sme sa aj spoznali, a to, čo nás podnietilo založiť clovek.cc, bola zhoda v tom, že nie dokonalé stratégie, sofistikované systémy, metódy alebo čísla, ale človek je nedoceneným zdrojom pre rozvoj organizácie v neustále sa meniacom prostredí.

 

Tak sme tu dnes pre vás, aby sme sa s tým spoločne popasovali.Náš tímfacilitátor, kouč

Helena Šaldová

Vše je proměnlivé, živé a nejisté a v tom krásné, protože je to pravdivé.

facilitátor, kouč

Filip Kubiš

Kto pozerá von, sníva, kto hľadí dovnútra, prebúdza sa.

facilitátor, kouč

Eva Balážová

Nezáleží na tom, kým ste boli, záleží na tom, kým ste sa stali.
Dohodnime si stretnutieNa stretnutí sa predovšetkým spoznáme a zistíme, či ladíme v hodnotách a chceme spolu pracovať na zmene. Načrtneme, čo by mohli byť hlavné témy a určíme rozsah našej pôsobnosti.

 

Keďže neponúkame kúzla, ani zaručené riešenia v „tabletke“, musíme si ujasniť, o čo nám ide, aby sme spravili zrozumiteľnú dohodu.Kontaktujte nás    Search