Eva Balážová

facilitátor, kouč

Čosi o mne

Do roku 2019 som pracovala v SW firme prevažne ako projektový manažér a metodická podpora pre projektových manažérov. Mala som možnosť spolupracovať na komplexných projektoch prevažne v oblasti bankovníctva a poisťovníctva. To čo sa mne vyplatilo na projektoch, bolo použitie „sofistikovaného“ prístupu ala „sedliacky rozum“, priama komunikácia v tíme a so zákazníkom, ale predovšetkým úcta k človeku.

Som členkou IPS (Inštitút Psychoterapie a Socioterapie), kde sa od roku 2014 učím „umeniu“ facilitovania, ktoré človeka neposudzuje, nehodnotí, neškatuľkuje, naopak prejavuje pozornosť jeho prežívaniu empaticky a s úctou. Prispieva k vytvoreniu bezpečného prostredia, a tak prehlbuje dôveru. Vďaka tomuto prístupu človek objavuje svoj skrytý potenciál. Práve túto skúsenosť z prístupu k človeku chcem sprostredkovať a inšpirovať k jej využitiu.

Skúsenosti


štúdium EF STU (1988 – 1993)
projektový manažment a metodická podpora projektových manažérov viac ako 25 rokov
certifikácia manažér komplexných projektov IPMA stupeň B, certifikácia Prince2® foundation
encountrová skupina a psychoterapeutický výcvik v PCA (2013 – do dnes)
tréning facilitovania viac ako 600 hodín

Môj obľubený výrok

Nezáleží na tom, kým ste boli, záleží na tom, kým ste sa stali.” ~ Neznámy autor

Nikdy nie je neskoro na zmenu, na nový začiatok. Včerajšok ostáva včerajškom, a jedine dnes môžeme urobiť čokoľvek, aby bol zajtrajšok iný. Takto môžeme krok po kroku kráčať životom a každý deň smerovať k svojej podstate. Je to len a len v našich rukách.
Search