Peter Žipaj

facilitátor, kouč

Čosi o mne

Od roku 2007 do roku 2020 som pôsobil na rôznych top manažerských pozíciách v nadnárodných korporáciách. Som veľmi vďačný za túto cestu – mnohému ma naučila. Na tejto ceste som vždy cítil, že angažovanosť ľudí, firemná „klíma“, „odomykanie“ potenciálu či už jednotlivca alebo skupiny, riešenie konfliktov – vždy boli a sú témy, ktoré sú môjmu srdcu najbližšie. A teraz nastal čas sa im venovať naplno. Vďaka mojím skúsenostiam a súčasnej vášni – facilitovaniu a psychológii na báze Človeka centrovaného prístupu – sa u mňa naplno kombinujú „soft a hard“ zručnosti ako z biznis prostredia tak aj osobného života, v ktorom si myslím že Človek ako taký, je najdôležitejší.

Prax a jej úspešné referencie mi ukazujú že hodnoty a prístupy lídra a manažéra ako sú –  podpora druhých k tomu aby boli úspešní, pravidelne spoznávanie celej organizáciu naprieč, vedenie otvorených a úprimných dialógov, komunikácia s porozumením, „nezametanie pod koberec“ – manažment konfliktov, podporovanie jednotlivca a zodpovednosti vs „menej manažmentu“, podpora v prirodzený rast jednotlivca a skupiny – sú v dnešnej dobe, podľa môjho názoru neoddeliteľnou súčasťou úspešnej organizácie a jej rozvoja. V tieto hodnoty a prístupy úprimne verím a rád by som ich aplikoval do praxe v rámci mojej budúcnosti.

Skúsenosti


1997 – 2002 SPU Nitra, Ing. Ekonómie
2008 – 2010 MBA Nottingham Trent University
2019 CFO, Sales Director, CEO, Vice President CE – v rôznych nadnárodných korporáciách
2016 – do dnes, psychoterapeutický výcvik v PCA (Človekom centrovaný prístup)
Člen IPS (Inštitút Psychoterapie a Socioterapie)
Dlhodobá prax v koučingu jednotlivcov alebo skupín
Skúsenosti v oblasti facilitovania a poradne

Môj obľubený výrok

Vytvoriť človeku možnosť byť a dosiahnuť to, čo predtým nedokázal.” ~ C. Rogers

Myslím si, že hlavnou úlohou lídra, manažéra alebo majiteľa organizácie je rozvíjať ľudí okolo seba, aby sa stali úspešnými. Aby sa na ľudí pozerali tak, že čím by mohli byť, čo by mohli dosiahnuť a nie tým, čím sú teraz. Verím tomu, že “rozpustenie autority” medzi ľudí, či už lídra alebo manažéra, si práve naopak rešpekt buduje. Verím v individualitu, jej rozvíjanie a odomykanie potenciálu.
Search