Naučme sa spolu rozprávať

V Tíme

Vyčistime ovzdušie

Komunikujme efektívne

Budujme dôveru

Buďme zodpovednejší

V Organizácii

Pozrime sa, ako je to naozaj

Tvorme riešenie spolu

Naučme sa nebáť zmeny

Flexibilita je základ

S Klientom

Počúvajme ho aktívne

Buďme pre neho partnerom

Získajme jeho dôveru

Tvorme s ním riešenie


TímOrganizáciaKlientSearch